Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.nevidzany.ocu.sk spravuje Obec  Nevidzany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Nevidzany

Nevidzany 106

951 62 Nevidzany

IČO: 00 308 293

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Región:Požitavie Širočina
Počet obyvateľov: 581 / k 1.1.2019 /
Rozloha:  1026 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1113

Všeobecné informácie:    nevidzany@slovanet.sk
Podateľňa:    nevidzany@slovanet.sk


Starosta:   Kristína Bónová, nevidzany@slovanet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: nevidzany@slovanet.sk   

Sekretariát: Klaudia Kováčová
Tel: 037 / 634 32 21, Fax: 037 / 634 32 21, Email: nevidzany@slovanet.sk   

Kompetencie:

Obec Nevidzany  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Nevidzany je zriadený na Mestskom úrade vo Vrábľoch.               .

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00-15.00  
Utorok 8.00-12.00
 
Streda 8.00-17.00
 
Štvrtok 8.00-12.00
 
Piatok 8.00-12.00
 

Aktualizované 5.5.2011

Technický prevádzkovateľ: wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk