Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva o dielo, zverejnená 10.10.2011
  Miestna komunikácia- ulica Lúčna
 2. Rámcová zmluva č.001/2012 o poskytovaní služieb
 3. Zmluva o dielo
  Technológia pre separovaný zber odpadov v obci Nevidzany
 4. Dodatok k zmluve Tekovská ekologická
  Dodatok č.1
 5. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku
 6. Zmluva o dielo rekonštrukcia VO
  č.07/VO/2011
 7. Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
 8. Dodatok k zmluve Tekovská ekologická
  Dodatok č. 2
 9. Dohoda č.36/§50j/2013
 10. Zmluva č. 485/2013-PN
 11. Dohoda č.02201205
  Lesy SR š.p.
 12. Zmluva o dielo
  Nevidzany centrum
 13. Zmluva o poskytnutí služieb
  Nevidzany centrum
 14. Zmluva o dielo miestna komunikácia
 15. Finančný dar- SE,a.s.
 16. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
 17. Zmluva o poskytnutí služby
 18. Dodatok č. 1- Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany
 19. Dodatok č. 2- Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nevidzany
 20. Dodatok č.3 - Modernizácia verejného osvetlenie v obci Nevidzany
 21. Zmluva o službe
 22. Zmluva o službe
 23. Sponzorská zmluva
 24. Zmluva o dielo- okná MŠ
 25. Zmluva o službe- audit
 26. Dodatok č.1 - Odvoz odpadu
 27. Dodatok č. 3 k zmluve č.. 100 0238
 28. Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu informačného systému osobných údajov
 29. Zmluva o poskytnutí NFP č. 0500061
 30. Mandátna zmluva
 31. Zmluva k žiadosti na EF
 32. Dodatok k zmluve TE
 33. Dodatok č. 1 o poskytnutí služieb
 34. Zmluva o audítorskej činnosti
 35. Zmluva o poskytovaní technickej služby
  č. TS/2015/0202
 36. Zmluva o poskytnutí služieb
 37. Dodatok č.4 k zmluve č. 100 0238
 38. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia KD
 39. Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 40. Zmluva o dielo Rekonštrukcia budovy MŠ
 41. Zmluva o dielo č.2016 /FA/01/001
 42. Zmluva o dielo - rekonštrukcia KD a spev. plochy
 43. Dodatok č. 1 o separ. zbere
 44. Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce
 45. Zmluva o prenájme
 46. Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 47. Zmluva č. 156 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
 48. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráce
 49. Zmluva o dielo úprava okolia požiarnej zbrojnice a trhové priestranstvo.
 50. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nevidzany Číslo zmluvy : 1/2017
 51. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nevidzany Číslo zmluvy: 2/2017
 52. Mandátna zmluva
 53. Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020
 54. DOHODA č. 01/2017/04 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
 55. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia budovy materskej školy
 56. Zmluva o dielo - Modernizácia sociálnych zariadení v materskej školy
 57. Zmluva o dielo - rekonštrukcia MK
 58. Zmluva o o poskytnutí audítorských služieb
 59. Dodatok k zmluve
 60. Rekonštrukcia MK- Dodatok č. 1
 61. Darovacia zmluva NISAN X-TRAIL
 62. Zmluva o spolupráci a financovaní
 63. Zmluva na vývoz BRKO
 64. MK Dodatok č. 2
 65. Zmluva o zbere elektroodpadu
 66. Zmluva o spolupráci - Fresco plus, s.r.o.
 67. Kúpna zmluva na nákup tovaru - COOP Jednota Nitra
 68. Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
 69. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 70. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 71. Komisionárska zmluva č.3/18-M/N
 72. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 73. Zmluva o poskytnutí dotácien na podporu športu na rok 2018
 74. Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko
 75. Zmluva o dielo - Futbalové ihrisko
 76. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 77. Zmluva o vykonaní auditu
 78. Zmluva č.55-NR-2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
 79. Dodatok č.5 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1 000 238
 80. Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/272
 81. Zmluva o poskytnutí dotácie 42018
 82. Zmluva 12019 o poskytnutí dotácie
 83. Dodatok č. 1/2019
 84. Zmluva o audítorských službách
 85. Nájomná zmluva
 86. Zmluva o poskytnutí dotácie 22019
 87. Zmluva o poskytnutí dotácie 32019
 88. Zmluva o poskytnutí dotácie 42019
 89. Zmluva o poskytnutí technickej služby
 90. Zmluva č.ZO/2019A19809-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
 91. Dodatok č. 6 k zmluve o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská ekologická č. 1000 238
 92. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
 93. Kúpna zmluva - JUDr. Milan Kozický
 94. Kúpna zmluva - Keszegová
 95. Kúpna zmluva - Nagyová, Urban, Černák
 96. Kúpna zmluva - Pichňa
 97. Dodatok č.1 vo forme úplného znenia ku kúpnej zmluve zo dňa 23.4.2020 - JUDr. Milan Kozický
 98. Zmluva o dielo ELPROM
 99. Zmluva o dielo VO
 100. Zmluva o dielo PROUNION
 101. Zmluva o poskytnutí dotácie
 102. Zmluva o dielo OP IROP-spol. VKF
 103. Kúpnopredajná zmluva - motor. vozidlo
 104. Zmluva o výpožičke tabletov pre potreby ESO - Štatistický úrad SR
 105. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 106. Dodatok č.7k zmluve o ukladaní odpadu
 107. Zmluva o č. 0132021WR -na zneškodnenie odpadu, ktorého zber podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska nákazy
 108. Zmluva číslo MC18122020-001 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
 109. Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.11011234
 110. Zmluva o spolupráci - ZaMED Komárno, s.r.o.
 111. Dodatok k Zmluve o výpožičke ESO
 112. Zmluva - odchyt psov