Kontakt:

Obecný úrad
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

037 / 634 32 21
www.nevidzany.ocu.sk
nevidzany@slovanet.sk

IČO: 00 308 293
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28121162/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

 1. Centrum voľného času
  40110025
 2. Centrum voľného času
  40110026
 3. Verejné priestranstvá v obci
  Zemné priekopy
 4. Verejné priestranstvá v obci
  Zemné priekopy
 5. 1120800894
  Stravné lístky
 6. Centrum voľného čase
  40110040
 7. Centrum voľného času
  201121
 8. Rekonštrukcia MK Lúčna
  611
 9. Rekonštrukcia MK
  711
 10. Verejné priestranstvá v obci
  20110075
 11. Údržba ČOV
  272012
 12. Tlačoviny
  8310187300
 13. Tlačoviny
  201204770
 14. Tlačoviny
  101184358
 15. Tlačoviny
  103350414
 16. Vývoz TKO
  1199
 17. Skládka TKO
  329112345
 18. Separovaný zber
  411101812
 19. Plyn MŠ
  7124136782
 20. Plyn OcÚ
  7124136693
 21. Plyn MĽK
  7124136789/ MĽK
 22. Poplatok za služby mobil.siete
  2137302407
 23. Poplatok za služby pevnej siete
  3734047202
 24. Poplatok za dodávku elektriny
  711100527
 25. Poplatok za dodávku elektriny
  7150532145
 26. Poplatok za dodávku elektriny
  7150532146
 27. Tlačoviny
  2128021295
 28. Vodné
  816040607
 29. Vodné
  816040608
 30. Vodné
  816040611
 31. Údržba verej. osvetlenia
  2012004
 32. Údržba verejného osvetlenia
  2012005
 33. Tlačoviny
  5912000365
 34. Tlačoviny
  83953624
 35. Tlačoviny MŠ
  1201200377
 36. Údržba programu KEO
  20120476
 37. Aktualizácia programu KEO
  20120230
 38. Poplatky za služby mobilnej siete
  7200649487
 39. Poplatok za služby internetu
  6120011078
 40. Odber vzoriek ČOV
  2012100229
 41. Údržba kosačiek
  0112
 42. Poplatok za dodávku elektriny
  7445746994
 43. Poplatok za dodávku elektriny
  7445738768
 44. Poplatok za dodávku elektriny
  7445764615
 45. Poplatok za dodávku elektriny
  7444764854
 46. Poplatok za dodávku elektriny
  7445738767
 47. Poplatok za dodávku elektriny
  7445764853
 48. Poplatok za služby mobilnej siete
  2140690325
 49. Poplatok za služby pevnej siete
  8735058305
 50. Vývoz TKO
  1206
 51. Skládka TKO
  329120056
 52. Separovaný zber
  124100044
 53. Plyn MŠ
  7207416138
 54. Plyn OcÚ
  7207415626
 55. Plyn MĽK
  7207416185
 56. Poplatok za dodávku elektriny
  7445798199
 57. Poplatok za dodávku elektriny
  7416298509
 58. Poplatok za dodávku elektriny
  7416298356
 59. Potraviny ŠJ
  1430005
 60. Poplatok za kontrolu vzorky ČOV
  2012005
 61. Oprava čerpadla na ČOV
  432012
 62. Vodné
  8260003288
 63. Vodné
  8260003285
 64. Vodné
  8260003286
 65. Členské
  2012000007
 66. Členské
  2012000004
 67. Revízie el. zariadení
  112
 68. Revízie el. zariadení
  212
 69. Poplatok za autor. diela
  2121104762
 70. Údržba miest. rozhlasu
  120100003
 71. Poplatok za internet
  3120057461
 72. Poplatok za služby mobil. siete
  7201844427
 73. Poplatok za dodávku elektriny
  7445819999
 74. tlačoviny
  6123211
 75. tlačoviny
  900582829
 76. oprava počítača
  0212013
 77. Údržba verej. osvetlenia
  2012022
 78. Údržba programu
  20120110
 79. Údržba programu
  20121293
 80. Poplatok za služby internetu
  611271295
 81. Poplatok za služby mobil siete
  2144144180
 82. Poplatok za služby pevnej siete
  6736055309
 83. Poplatok za dodávky plynu OcÚ
  7272410565
 84. Poplatok za dodávky plynu MŚ
  7272411075
 85. Poplatok za dodávky plynu MĹK
  7272411121
 86. Vývoz TKO
  1212
 87. Doprava potrav.pomoc
  22012
 88. Separovaný zber TKO
  124100162
 89. Skládka TKO
  329120162
 90. Poplatok za dodávky elektriny
  7445878814
 91. Poplatok za dodávky elektriny
  7445878815
 92. Poplatok za dodávky elektriny
  7416375405
 93. Poplatok za dodávku elektriny
  7416375597
 94. Poplatok za dodávku elektriny
  6301209607
 95. Vodné
  8260015922
 96. Vodné
  8260015954
 97. Vodné
  8260015955
 98. Stravné lístky
  1220800474
 99. Stravovanie voľby
  120097
 100. Tlačoviny
  51202594
 101. Geometrický plán
  12640020
 102. Poplatok za služby mobil siete
  7203051310
 103. Potraviny ŠJ
  2012022
 104. Potraviny ŚJ
  20120053
 105. Potraviny ŚJ
  1430006
 106. Poplatok za internet. stránku
  2712
 107. Tlačoviny -Časopis
  2012000023
 108. Popl. za služby mobil. siete
  2147563162
 109. Popl. za dodávku plynu OcÚ
  7307404584
 110. Popl. za dodávku plynu MŠ
  7307404763
 111. Poplatok za dodávkz plynu MĽK
  7307404793
 112. Popl. za vývoz TKO
  1218
 113. Popl. za vývoz veľkoobj. kontajnerov
  20120307
 114. Poplatok za separ. zber
  124100311
 115. Poplatok za skladku TKO
  329120378
 116. Dodávka el energie
  7445956334
 117. Dodávka el. energie
  7445956335
 118. Dodávka el. energie
  7445974941
 119. Dodávka el. energie
  7445975168
 120. Popl. za internet
  6120157231
 121. Popl. za služby pevnej siete
  6737049204
 122. Popl. za služby mobil. siete
  7204014735
 123. Vodné
  8260031814
 124. Vodné
  8260031846
 125. Vodné
  8260031847
 126. Vodné
  8260031848
 127. Vodné
  8260031849
 128. Vodné
  8260031850
 129. Poplat. za autor. práva
  1204358
 130. Aktual. programu KEO
  20121847
 131. Popl. za mobil tel.
  2150066452
 132. Potraviny ŠJ
  143007
 133. Potraviny ŠJ
  2012062
 134. Potraviny ŠJ
  120408
 135. Údržba ČOV
  úhrada 10.5.2012
 136. Údržba ČOV
  úhrada 10.5.2012
 137. Poplatok za služby mobil. siete
  úhrada 10.5.2012
 138. Poplatok za služby pevnej siete
  úhrada 10.5.2012
 139. Údržby budovy MŠ
  úhrada 15.5.2012
 140. Kanalizácia
  úhrada 15.5.2012
 141. Kanalizácia
 142. Plyn OcÚ
  úhrada 16.5.2012
 143. Plyn MŠ
  úhrada 16.5.2012
 144. Plyn MĽK
  úhrada 16.5.2012
 145. Vývoz TKO
  úhrada 17.5.2012
 146. Skládka TKO
  úhrada 17.5.2012
 147. Separovaný TKO
  úhrada 17.5.2012
 148. Vývoz TKO
  úhrada 17.5.2012
 149. Poplatok za el. energiu
  úhrada 18.5.2012
 150. Poplatok za el. energiu
  úhrada 18.5.2012
 151. Poplatok za el. energiu
  úhrada 18.5.2012
 152. Poplatok za el. energiu
  úhrada 18.5.2012
 153. Vodné ŠK
  úhrada 21.5.2012
 154. Vodné OcÚ
  úhrada 21.5.2012
 155. Vodné MŠ
  úhrada 21.5.2012
 156. Vodné MC
  úhrada 21.5.2012
 157. Vodné ČOV
  úhrada 21.5.2012
 158. Výsadba VP
  úhrada 23.5.2012
 159. Údržba automob.
  23.5.2012
 160. Poplatok za internet
  úhrada 24.5.2012
 161. Poplatok za mobil. sieť
  úhrada 24.5.2012
 162. Údržba ČOV
  úhrada 25.5.2012
 163. Údržba ČOV
  úhrada 25.5.2012
 164. Potraviny ŠJ
 165. Potraviny ŠJ
 166. Reperezentačné
  úhrada 4.6.2012
 167. Šk. potreby MŠ
  uhradené 4.6.2012
 168. Poplatok za mobil sieť
  úhrada8.6.2012
 169. Plyn OcÚ
  úhrada 13.6.2012
 170. Plyn MŠ
  úhrada 13.6.2012
 171. Plyn MĽK
  úhrada 13.6.2012
 172. Vývoz TKO
  úhrada 14.6.2012
 173. Skládka TKO
  úhrada 14.6.2012
 174. Separovaný zber
  úhrada 14.6.2012
 175. Vývoz TKO
  úhrada14.6.2012
 176. Reprezentačné
  úhrada 18.6.2012
 177. Reperezentačné
  úhrada 18.6.2012
 178. Vytýčenie kábla telecom
  úhrada 18.6.2012
 179. Staravné lístky
  úhrada 18.6.2012
 180. Poplatky za pevnú sieť
  úhrada 18.6.2012
 181. Intarnet
  úhrada 18.6.2012
 182. Poplatok za el. energiu
  úhrada 20.6.2012
 183. Poplatok za el. energiu
  úhrada 20.6.2012
 184. Poplatok za el. energiu
  úhrada 20.6.2012
 185. Poplatok za el. energiu
  úhrada 20.6.2012
 186. Vodné ŠK
  úhrada 21.6.2012
 187. Vodné OcÚ
  úhrada 21.6.2012
 188. Vodné MŠ
  úhrada 21.6.2012
 189. Vodné MC
  úhrada 21.6.2012
 190. Vodné ČOV
  úhrada 21.6.2012
 191. Vodné MĽK
  úhrada 21.6.2012
 192. Materiál 50j
  úhrada 28.6.2012
 193. Verejné priestranstvo - ext. man.
  úhrada 29.6.2012
 194. Potraviny ŠJ
 195. Potraviny ŠJ
 196. Vystavená fakt. 1/2012
  Odmena skladníka CO
 197. Kultúrne a športové podujatie
  2.7.2012-22
 198. Notársky poplatok
  úhrada 2.7.2012 - 18612
 199. Čistenie kanalizácie
  úhrada 2.7.2012
 200. Kultúrne a športové podujatie
  úhrada 9.7.2012
 201. Poplatok za mobil. sieť
  úhrada 9.7.2012
 202. Tlačoviny
  úhrada 9.7.2012
 203. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 9.7.2012
 204. Údržba MŠ
  úhrada 10.7.2012
 205. Oprava PC
  úhrada 10.7.2012
 206. Poplatok za el. energiu
  úhrada 11.7.2012
 207. Poplatok za el. energiu
  úhrada 11.7.2012
 208. Poplatok za el. energiu
  úhrada 11.7.2012
 209. Poplatok za el. energiu
  úhrada 11.7.2012
 210. Poplatok za el. energiu
  úhrada 11.7.2012
 211. Vývoz TKO
  úhrada 12.7.2012
 212. Separovaný zber
  úhrada 12.7.2012
 213. Skládka TKO
  úhrada 12.7.2012
 214. Aktualizácia programu KEO
  úhrada 13.7.2012
 215. Internet
  úhrada 13.7.2012
 216. Poplatok za pevnú sieť
  úhrada 13.7.2012
 217. Vodné ŠK
  úhrada 16.7.2012
 218. Vodné OcÚ
  úhrada 16.7.2012
 219. Vodné MŠ
  úhrada 16.7.2012
 220. Vodné MC
  úhrada 16.7.2012
 221. Vodné pošta
  úhrada 16.7.2012
 222. Vodné ČOV
  úhrada 16.7.2012
 223. Poplatok za repasáciu has. prístr.
  úhrada 17.7.2012
 224. Tlačoviny MŠ
  úhrada 17.7.2012
 225. Časopis Požit. Šir.
  úhrada 30.7.2012
 226. Autobus. dopr. -Zájazd Štúrovo
  úhrada 31.7.2012
 227. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 31.7.2012
 228. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 31.7.2012
 229. Potraviny ŠJ
 230. SPP- preplatok plyn
 231. SPP preplatok plyn MŠ
 232. SPP preplatok plyn MĽK
 233. Údržba MŠ
  úhrada 8.8.2012
 234. Pracovné stroje - Krovinorez
  úhrada 10.8.2012
 235. Plyn OcÚ
  úhrada 10.8.2012
 236. Plyn MŠ
  úhrada 10.8.2012
 237. Plyn MĽK
  úhrada 10.8.2012
 238. Voda ŠK
  úhrada 13.8.2012
 239. Voda OcÚ
  úhrada 13.8.2012
 240. Voda MŠ
  13.8.2012
 241. Voda cintorín
 242. Voda ČOV
  13.8.2012
 243. Vývoz TKO
  22.8.2012
 244. Vývoz TKO
  úhrada 22.8.2012
 245. Skládka TKO
  22.8.2012
 246. Separovaný zber
  22.8.2012
 247. Poplatok za internet
  úhrada 23.8.2012
 248. Poplatok za pevnú sieť
  úhrada 23.8.2012
 249. Poplatok za webstránku
  23.8.2012
 250. Poplatok za mobil. sieť
  23.8.2012
 251. Poplatok za el energiu
  27.8.2012
 252. Poplatok za el. energiu
  27.8.2012
 253. Poplatok za el. energiu
  úhrada 27.8.2012
 254. Poplatok za el. energiu
  úhrada 27.8.2012
 255. Údržba ČOV
  úhrada 28.8.2012
 256. Čistiace prostriedky MŠ
  úhrada 28.8.2012
 257. Vystavená faktúra 2 /2012
  Služby
 258. Vystavená faktúra 3/2012
  Služby
 259. Školské potreby MŠ
  uhradené4.9.2012
 260. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 7.9.2012
 261. Poplatok za služby pevnej siete
  úhrada 7.9.2012
 262. Poplatok za separ. zber
  úhrada 14.9.2012
 263. Poplatok za skladku TKO
  úhrada 14.9.2012
 264. Poplatok za vývoz TKO
  úhrada 14.9.2012
 265. Údržba MŠ
  úhrada 17.9.2012
 266. Poplatok za plyn OcÚ
  úhrada 17.9.2012
 267. Poplatok za plyn MĽK
  úhrada 17.9.2012
 268. Poplatok za plyn MŠ
  úhrada 17.9.2012
 269. Poplatok za vodu ŠK
  úhrada 19.9.2012
 270. Poplatok za vodu OcÚ
  úhrada 19.9.2012
 271. Poplatok za vodu MŠ
  úhrada 19.9.2012
 272. Poplatok za vodu MC
  úhrada 19.9.2012
 273. Poplatok za vodu MĽK
  úhrada 19.9.2012
 274. Poplatok za el. energiu -Urbanko
  úhrada 20.9.2012
 275. Poplatok za el. energiu VO,DS
  úhrada 20.9.2012
 276. Poplatok za el. energiu MŠ
  úhrada 20.9.2012
 277. Poplatok za el. energiu ČOV
  úhrada 20.9.2012
 278. Poplatok za el. energiu ČOV a ŠK
  úhrada 20.9.2012
 279. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 28.9.2012
 280. Poplatok za inter. sieť
  úhrada 28.9.2012
 281. Potraviny ŠJ
 282. Potraviny ŠJ
 283. Potraviny ŠJ
 284. Potraviny ŠJ
 285. Plyn OcÚ
  úhrada 8.10.2012
 286. Plyn MĽK
  úhrada 8.10.2012
 287. Plyn MŠ
  úhrada 8.10.2012
 288. Poplatok za el. energiu
  úhrada 9.10.2012
 289. Poplatok za el. energiu
  úhrada 9.10.2012
 290. Poplatok za el. energiu
  úhrada 9.10.2012
 291. Poplatok za el. energiu
  úhrada 9.10.2012
 292. Poplatok za služby pevn. siete
  úhrada 12.10.2012
 293. Výsadba verej. priestranstva
  úhrada 12.10.2012
 294. Vývoz TKO
  úhrada 18.10.2012
 295. Skládka TKO
  úhrada 18.10.2012
 296. Separovaný zber
  úhrada 18.10.2012
 297. Vývoz TKO
  úhrada 18.10.2012
 298. Vodné
  úhrada 19.10.2012
 299. Vodné
  úhrada 19.10.2012
 300. Vodné
  úhrada 19.10.2012
 301. Vodné
  úhrada 19.10.2012
 302. Vodné
  úhrada 19.10.2012
 303. Údržba verej. osvetlenia
  úhrada 24.10.2012
 304. Kancel. technika a oprava PC
  úhrada 24.10.2012
 305. Časopis širočina-požitavie
  úhrada 24.10.2012
 306. Potravina ŠJ
 307. Potraviny ŠJ
 308. Potraviny ŠJ
 309. Poplatok za služby mobil. siete
  úhrada 6.11.2012
 310. Poplatky za internet
  úhrada 6.11.2012
 311. Materiál OcÚ
  úhrada 8.11.2012
 312. Poplatok za dod. plynu MĽK
  úhrada 12.11.2012
 313. Poplatok za dod. plynu OcÚ
  úhrada 12.11.2012
 314. Poplatok za dod. plynu MŠ
  úhrada 12.11.2012
 315. Vodné ŠK
  úhrada 13.11.2012
 316. Vodné OcÚ
  úhrada 13.11.2012
 317. Vodné ´MŠ
  úhrada 13.11.2012
 318. Vodné MC
  úhrada 13.11.2012
 319. Vodné MĽK
  úhrada 13.11.2012
 320. Vodné ČOV
  úhrada 13.11.2012
 321. Poplatok za separ. zber
  úhrada 14.11.2012
 322. Poplatok za skládkovanie TKO
  úhrada 14.11.2012
 323. Poplatok za vývoz TKO
  úhrada 14.11.2012
 324. Tlačoviny MŠ
  úhrada 16.11.2012
 325. Poplatok za služby pev. siete
  úhrada 16.11.2012
 326. Poplatok za internet
  úhrada 16.11.2012
 327. El. energie VO,DS
  úhrada 20.11.2012
 328. El.energie MŠ
  úhrada 20.11.2012
 329. El energie ČOV
  úhrada 20.11.2012
 330. El.energia ŠK aČOV
  úhrada 20.11.2012
 331. Posedenie dôchodci
  úhrada 21.11.2012
 332. Popl. za vývoz TKO
  úhrada 21.11.2012
 333. Vzorky ČOV
  úhrada 21.11.2012
 334. Oprava plyn. kotla, revízie
  úhrada 29.11.2012
 335. Údržba MR
  úhrada 29.11.2012
 336. Údržba MR
  úhrada 29.11.2012
 337. Poplatok za mobil.sieť
  úhrada 30.11.2011
 338. Poplatok za mobil.sieť
  úhrada 30.11.2012
 339. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 30.11.2012
 340. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 30.11.2012
 341. Vystavená faktúra
  42012
 342. Vývoz TKO
  úhrada 10.12.2012
 343. Skládka TKO
  úhrada 10.12.2012
 344. Odber vzoriek ČOV
  úhrada 10.12.2012
 345. Internet
  úhrada 14.12.2012
 346. Poplatok za služby pevnej siete
  úhrada 14.12.2012
 347. Audit
  úhrada 14.12.2012
 348. Poplatok za plyn MŠ
  úhrada 17.12.2012
 349. Poplatok za plyn OcÚ
  úhrada 17.12.2012
 350. Poplatok za plyn MĽK
  úhrada 17.12.2012
 351. Stravné lístky
  úhrada 17.12.2012
 352. Licencia KEO
  úhrada 17.12.2012
 353. Voda ŠK
  úhrada 18.12.2012
 354. Voda OcÚ
  úhrada 18.12.2012
 355. Voda MŠ
  úhrada 18.12.2012
 356. Voda MC
  úhrada 18.12.2012
 357. Voda ČOV
  úhrada 18.12.2012
 358. Tlačoviny- služby
  úhrada 19.12.2012
 359. Pomôcky MŠ
  úhrada 19.12.2012
 360. Knihy MĽK
  úhrada 19.12.2012
 361. Ozvuč. technika
  úhrada 20.12.2012
 362. Kancel. potreby a servis
  úhrada 20.12.2012
 363. Separovaný zber
  úhrada 20.12.2012
 364. Údržba Ford
  úhrada 20.12.2012
 365. Časopis Širočina Požitavie
  úhrada 27.12.2012
 366. Reprezentačné- akcie organiz. obcou
  úhrada 27.12.2012
 367. Poplatok za mobilnú sieť
  úhrada 31.12.2012
 368. Potraviny ŠJ
  úhrada 27.12.2012
 369. Tlačoviny
  úhrada 4.1.2013
 370. Tlačoviny
  úhrada 8.1.2013
 371. Tlačoviny
  úhrada 8.1.2013
 372. Tlačoviny
  úhrada 8.1.2013
 373. Tlačoviny
  úhrada 8.1.2013
 374. Vývoz TKO
  úhrada9.1.2013
 375. Skládka TKO
  úhrada 9.1.2013
 376. Separovaný zber
  úhrada 9.1.2013
 377. Poplatok za pevnú sieť
  úhrada 9.1.2013
 378. Poplatok za mobilnú sieť
  úhrada 9.1.2013
 379. Plyn MŠ
  úhrada 11.1.2013
 380. Plyn OcÚ
  úhrada 11.1.2013
 381. Plyn MĽK
  úhrada 11.1.2013
 382. Vodné
  úhrada 14.1.2013
 383. Vodné
  úhrada 14.1.2013
 384. Vodné
  úhrada 14.1.2013
 385. Elektrina MŠ
  úhrada 14.1.2013
 386. Elektrina ČOV
  úhrada 14.1.2013
 387. Elektrina ČOV
  úhrada 14.1.2013
 388. Elektrina VO,DS
  úhrada 14.1.2013
 389. Plyn OcÚ
  úhrada 21.1.2013
 390. Verejné priestranstvo
  úhrada 22.1.2013
 391. Tlačoviny
  úhrada 23.1.2013
 392. Tlačoviny
  úhrada 23.1.2013
 393. Tlačoviny
  úhrada 23.1.2013
 394. Tlačoviny
  úhrada 23.1.2013
 395. Tlačoviny
  úhrada 23.1.2013
 396. Tlačoviny
  úhrada 23.1.2013
 397. Poplatok za služby internetu
  úhrada 25.1.2013
 398. Poplatok za aktualizáciu KEO
  úhrada 25.1.2013
 399. Webstránka
  úhrada 25.1.2013
 400. Elektrina VO,DS
  úhrada 30.1.2013
 401. Elektrina MŠ
  úhrada 30.1.2013
 402. Elektrina ČOV
  úhrada 30.1.2013
 403. Elektrina ČOV
  úhrada 30.1.2013
 404. Elektrina ŠK,ČOV
  úhrada 30.1.2013
 405. Elektrina ŠK,MĽK
  úhrada 30.1.2013
 406. Eurofond - žiadosť
  úhrada 30.1.2013
 407. Potraviny ŠJ
 408. Potraviny ŠJ
 409. Poplatok za služby mobil. siete
  úhrada 1.2.2013
 410. Poplatok za služby mobil. siete
  úhrada 1.2.2013
 411. Poplatok za vývoz TKO
  úhrada 1.2.2013
 412. Aktualizácia programu KEO
  úhrada 1.2.2013
 413. Poplatok za dodávku plynu
  úhrada 15.2.2013
 414. Poplatok za dodávku plynu OcÚ
  úhrada 15.2.2013
 415. Poplatok za dodávku plynu MĽK
  úhrada 15.2.2013
 416. Vodné MĽK
  úhrada 18.2.2013
 417. Vodné OcÚ
  úhrada 18.2.2013
 418. Vodné MŠ
  úhrada 18.2.2013
 419. Poplatok za služby pevnej siete
  úhrada 18.2.2013
 420. Poplatok za služby internetu
  úhrada 18.2.2013
 421. Aktualizácia programu KEO
  úhrada 18.2.2013
 422. Poplatok za vývoz a skládku TKO
  úhrada 19.2.2013
 423. Poplatok za separovaný zber
  19.2.2013
 424. Autorský poplatok
  úhrada 19.2.2013
 425. Elektrina VO,DS
  úhrada 20.2.2013
 426. Elektrina MŠ
  úhrada 20.2.2013
 427. Elektrina ČOV
  úhrada 20.2.2013
 428. Elektrina ŠK a ČOV
  úhrada 20.2.2013
 429. Servis PC
  úhrada 21.2.2013
 430. Materiál - toner
  úhrada 21.2.2013
 431. Potraviny ŠJ
 432. Potraviny ŠJ
 433. Stravné lístky
  úhrada 4.3.2013
 434. Služby mobil siete
  úhrada 4.3.2013
 435. Služby mobil. siete
  úhrada 4.3.2013
 436. Materiál
  úhrada 5.3.2013
 437. Údržba verej. osvetlenia
  úhrada 4.3.2013
 438. Plyn MŠ
  úhrada 13.3.2013
 439. Plyn OcÚ a KD
  úhrada 13.3.2013
 440. Plyn MĽK
  úhrada 13.3.2013
 441. Aktualizácia programu KEO
  úhrada 13.3.2013
 442. Skládka , vývoz odpad. nádoby TKO
  úhrada 15.3.2013
 443. Separovaný zber
  úhrada 15.3.2013
 444. Služby pevnej siete
  úhrada 15.3.2013
 445. Elektrina VO,DS
  úhrada 19.3.2013
 446. Elektrina MŠ
  úhrada 19.3.2013
 447. Elektrina ČOV
  úhrada 19.3.2013
 448. Elektrina ŠK, ČOV
  úhrada 19.3.2013
 449. Elektrina Urbanko
  úhrada 19.3.2013
 450. Za poskytnuté služby
  úhrada 19.3.2013
 451. Vodné MĽK
  úhrada 20.3.2013
 452. Vodné MŠ
  úhrada 20.3.2013
 453. Vodné OcÚ
  úhrada 20.3.2013
 454. Vodné ČOV
  úhrada 20.3.2013
 455. Vodné ŠK
  úhrada 20.3.2013
 456. Služby internetu
  úhrada 26.3.2013
 457. Aktualizácia programu KEO
  úhrada 26.3.2013
 458. Aktualizácia programu KEO
  úhrada 26.3.2013
 459. Služby mobil. siete
  úhrada 26.3.2013
 460. Údržba ČOV
  úhrada 27.3.2013
 461. Odber vzoriek ČOV
  úhrada 27.3.2013
 462. Potraviny ŠJ
 463. Vystavený faktura č.1/2013
  úhrada 20.3.2013
 464. Vstupné tabule / erb/a tabuľky obce
  úhrada 2.4.2013
 465. Sevis PC
  úhrada 2.4.2013
 466. Poplatok za sl. mobil. siete
  úhrada 8.4.2013
 467. Servis PC
  úhrada 8.4.2013
 468. Skládka a vývoz TKO
  úhrada 10.4.2013
 469. Skládka a vývoz TKO
  úhrada 10.4.2013
 470. Poplatok za pevné siete
  úhrada 10.4.2013
 471. Poplatok za dod. plynu
  úhrada 11.4.2013
 472. Poplatok za dod. plynu
  úhrada 11.4.2013
 473. Poplatok za dod. plynu
  úhrada 11.4.2013
 474. Prevádzkovanie ČOV
  úhrada 11.4.2013
 475. Poplatok za separ. zber
  úhrada 15.4.2013
 476. Vodné MŠ
  úhrada 15.4.2013
 477. Vodné OcÚ
  úhrada 15.4.2013
 478. Vodné ČOV
  úhrada 15.4.2013
 479. Vodné ŠK
  úhrada 16.4.2013
 480. Poplatok za el. energiu
  úhrada 16.4.2013
 481. Poplatok za elek. energiu
  úhrada 16.4.2013
 482. Poplatok za ele.energiu
  úhrada 16.4.2013
 483. Poplatok za el. energiu
  úhrada 16.4.2013
 484. Koncesie
  úhrada 17.4.2013
 485. Internet. str.
  úhrada 17.4.2013
 486. Internet
  17.4.2013
 487. Čistiace prostriedky
  úhrada18.4.2013
 488. ZImná údržba
  úhrada 18.4.2013
 489. Potraviny ŠJ
 490. Potraviny ŠJ
 491. Materiál
  úhrada 2.5.2013
 492. Poplatok za mobil. siete
  úhrada 2.5.2013
 493. Poplatok za plyn MŠ
  úhrada 2.5.2013
 494. Aktualizácia program KEO
  úhrada 9.5.2013
 495. Materiál
  úhrada 9.5.2013
 496. Poplatok za mobil. sieť
  úhrada 9.5.2013
 497. Poplatok za dod. plynu MŠ
  úhrada 14.5.2013
 498. Poplatok za dod. plynu OcÚ
  úhrada 14.5.2013
 499. Poplatok za dod.plynu MĽK
  úhrada 14.5.2013
 500. Materiál - aktivačná
  úhrada 14.5.2013
 501. Poplatok za pevnú sieť
  úhrada 16.5.2013
 502. Vodné MŠ
  úhrada 16.5.2013
 503. Vodné OcÚ
  úhrada 16.5.2013
 504. Vodné ČOV
  úhrada 16.5.2013
 505. Vodné ŠK
  úhrada 16.5.2013
 506. Vodné MĽK
  úhrada 16.5.2013
 507. Vodné cintorín
  úhrada 16.5.2013
 508. Separovaný zber TKO
  úhrada 20.5.2013
 509. Vývoz a skládka TKO
  úhrada 20.5.2013
 510. Verejné priestr. ČOV
  úhrada 20.5.2013
 511. Elektrina VO a DS
  úhrada 22.5.2013
 512. Elektrina MŠ
  úhrada 22.5.2013
 513. Elektrina ČOV
  úhrada 22.5.2013
 514. Elektrina ŠK a ČOV
  úhrada 22.5.2013
 515. Internet
  úhrada 27.5.2013
 516. Zavedenie internetu MŠ
  úhrada 27.5.2013
 517. Oprava plynu MŠ
  úhrada 27.5.2013
 518. Údržba Ford
  úhrada 30.5.2013
 519. Poplatok za mobil sieť
  úhrada 30.5.2013
 520. Prevádzkovanie ČOV
  úhrada 30.5.2013
 521. Potraviny MŠ
 522. Potraviny MŠ
 523. Vystavená faktúra
 524. Poplatok za služby pevnej siete
  úährada 12.6.2013
 525. Poplatok za služby mobil. siete
  úhrada 12.6.2013
 526. Poplatok za dodávku plynu MŠ
  úhrada 14.6.2013
 527. Poplatok za dodávku plynu OcÚ
  úhrada 14.6.2013
 528. Poplatok za dodávku plynu MĽK
  úhrada 14.6.2013
 529. Údržba Ford
  úhrada 14.6.2013
 530. Poplatok za el. energiu
  úhrada 19.6.2013
 531. Poplatok za el. energiu MŠ
  úhrada 19.6.2013
 532. Poplatok za el. energiu ČOV
  úhrada 19.6.2013
 533. Poplatok za el. energiu ČOV a ŠK
  úhrada 19.6.2013
 534. Poplatok za sep. zber
  úhrada 24.6.2013
 535. Poplatok za uloženie a zber TKO
  úhrada 24.6.2013
 536. Vodné MŠ
  úhrada 24.6.2013
 537. Vodné OcÚ
  úhrada 24.6.2013
 538. Vodné ČOV
  úhrada 24.6.2013
 539. Vodné ŠK
  úhrada 24.6.2013
 540. Vodné MC
  úhrada 24.6.2013
 541. Stravné lístky
  úhrada 25.6.2013
 542. Kultúra - akcia MDD
  úhrada 25.6.2013
 543. Poplatok za mobil. sieť
  úhrada 26.6.2013
 544. Poplatok za internet
  úhrada 26.6.2013
 545. Prevádzkovanie ČOV
  úhrada 8.7.2013
 546. Prevádzkovanie ČOV
  úhrada 8.7.2013
 547. Tlačoviny MŠ
  úhrada 8.7.2013
 548. Materiál OcÚ
  úhrada 10.7.2013
 549. Komunálny odpad vývoz a skládka
  úhrada 10.7.2013
 550. Poplatok za pevnú sieť
  úhrada 10.7.2013
 551. Poplatok za mobilnú sieť
  úhrada 10.7.2013
 552. Poplatok za el. energiu
  úhrada 12.7.2013
 553. Poplatok za el. energiu
  úhrada 12.7.2013
 554. Poplatok za el. energiu
  úhrada 12.7.2013
 555. Poplatok za el. energiu
  úhrada 12.7.2013
 556. Poplatok za el. energiu
  úhrada 12.7.2013
 557. Poplatok za el. energiu
  úhrada 12.7.2013
 558. Aktualizácia KEO
  úhrada 15.7.2013
 559. Poplatok za internet
  úhrada 15.7.2013
 560. Vodné MŠ
  úhrada 15.7.2013
 561. Vodné OcÚ
  úhrada 15.7.2013
 562. Vodné ČOV
  úhrada 15.7.2013
 563. Vodné ŠK
  úhrada 15.7.2013
 564. Vodné MC
  úhrada 15.7.2013
 565. Vodné OK
  úhrada 15.7.2013
 566. Separovaný zber TKO
  úhrada 29.7.2013
 567. Revízie has. prístrojov
  úhrada 29.7.2013
 568. Tlačoviny
  úhrada 29.7.2013
 569. Zájazd Štúrovo
  úhrada 29.7.2013
 570. Poplatok za mobil. sieť
  úhrada 30.7.2013
 571. Služba - vykonanie VO
  úhrada 30.7.2013
 572. Prevádzkovanie ČOV
  úhrada 30.7.2013
 573. Prevádzka ČOV
  úhrada 30.7.2013
 574. Poplatok za dodávku plynu MŠ
  úhrada 5.8.2013
 575. Poplatok za dodávku plynu KD
  úhrada 5.8.2013
 576. Poplatok za dodávku plynu MĽK
  úhrada 5.8.2013
 577. Poplatok za dodávku plynu KD doplatok
  úhrada 5.8.2013
 578. Poplatok za mobil. sieť
  úhrada 5.8.2013
 579. Rekonštrukcia MK
  úhrada 13.8.2013
 580. Údržba MK- výtlky
  úhrada 13.8.2013
 581. Aktualizácia KEO
  úhrada 19.8.2013
 582. Poplatok za pevnú sieť
  úhrada 19.8.2013
 583. Vodné MŠ
  úhrada 19.8.2013
 584. Vodné OcÚ
  úhrada 19.8.2013
 585. Vodné ČOV
  úhrada 19.8.2013
 586. Vodné ŠK
  úhrada 19.8.2013
 587. Vodné MC
  úhrada 19.8.2013
 588. Vodné MĽK
  úhrada 19.8.2013
 589. Poplatok za dodávku el. energie
  úhrada 20.8.2013
 590. Poplatok za dodávku el. energie
  úhrada 20.8.2013
 591. Poplatok za el. energiu
  úhrada 20.8.2013
 592. Poplatok za el. energiu
  úhrada 20.8.2013
 593. Kancelárske potreby
  úhrada 20.8.2013
 594. Separovaný zber TKO
  úhrada 21.8.2013
 595. Vývoz , skládka TKO
  úhrada 21.8.2013
 596. Čistiace prostr. MŠ
  úhrada 21.8.2013
 597. Tlačoviny MŠ
  úhrada 21.8.2013
 598. Oprava zabezp. systému
  úhrada 28.8.2013
 599. Prevádzkovanie ČOV
  úhrada 28.8.2013
 600. Služby
  úhrada 28.8.2013
 601. Služby
  úhrada 28.8.2013
 602. Služby internetu
  úhrada 28.8.2013
 603. Poplatok za mobil.siete
  úhrada 28.8.2013
 604. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2013
  Zverejnené 5.10.2013
 605. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2013
  Zverejnené 5.11.2013
 606. Skladník CO
 607. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2013
  Zverejnené 9.12.2013
 608. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2013
 609. Zoznam prijatých faktúr za január 2014
 610. Zoznam prijatých faktúr za február 2014
 611. Vystavené faktúry za mesiac marec 2014
 612. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2014
 613. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2014
 614. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2014
 615. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2014
 616. Vystavená faktúra č. 3/2014
 617. Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2014
 618. Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2014
 619. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2014
 620. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2014
 621. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2014
 622. Zoznam vystavených faktúr 11/2014
 623. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2014
 624. Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2015
 625. Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2015
 626. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2015
 627. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2015
 628. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2015
 629. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2015
 630. Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2015
 631. Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2015
 632. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2015
 633. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2015
 634. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2015
 635. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2015
 636. Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2016
 637. Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2016
 638. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2016
 639. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2016
 640. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2016
 641. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2016
 642. Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2016
 643. Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2016
 644. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2016
 645. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2016
 646. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2016
 647. Vystavené faktúry november 2016
 648. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2016
 649. Vystavené faktúry december 2016
 650. Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2017
 651. Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2017
 652. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2017
 653. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2017
 654. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2017
 655. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2017
 656. Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2017
 657. Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2017
 658. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2017
 659. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2017
 660. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2017
 661. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2017
 662. Vystavená faktúra december 2017
 663. Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2018
 664. Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2018
 665. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2018
 666. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2018
 667. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2018
 668. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2018
 669. Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2018
 670. Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2018
 671. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2018
 672. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2018
 673. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2018
 674. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2018
 675. Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2019
 676. Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2019
 677. Faktúra č. 2019000067 Multifunkčné ihrisko
 678. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2019
 679. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2019
 680. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2019
 681. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2019
 682. Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2019
 683. Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2019
 684. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2019
 685. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2019
 686. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2019
 687. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2019
 688. Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2020
 689. Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2020
 690. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2020
 691. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2020
 692. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2020
 693. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2020
 694. Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2020
 695. Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2020
 696. Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2020
 697. Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2020
 698. Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2020
 699. Zoznam vystavených faktúr 12/2020
 700. Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2020
 701. Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2021
 702. Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2021
 703. Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2021
 704. Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2021
 705. Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2021
 706. Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2021